วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างตลาดสดชั่วคราว เทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย ทะเบียบ 86-1542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฎิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง