วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านส้มป่อยถึงถนนคสล.วัดร้าง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 12
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปิดกั้นคันดินเพื่อสูบน้ำเข้ามาเก็บกักไว้เพื่อการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ ซอย8 และซอย 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศในโครงการอบรมและดูงานของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๕๐ KVA (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง