วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางปัญญาถึงบ้านนางปราณีต ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงผลิตน้ำดื่มโรงเรียนเทศบาลฯ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาถมดินโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๓-๐๐๖ สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๓ถึงโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ.33-002บ้านเต็งสูง หมู่ที่3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ.33-002บ้านเต็งสูง หมู่ที่3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11
27  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูงหมู่ที่ 3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11
25  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า