สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,11,13 [ 1 ก.ย. 2554 ]
2 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,11,13 [ 25 ส.ค. 2554 ]
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 12 [ 12 มี.ค. 2553 ]
4 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองตลาดน้อย ชุมชนโนนเขว้า หมู่ที่12 [ 12 มี.ค. 2553 ]
5 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาด้านข้างถนนเจนจบทิศไปถึงแยกชลประทาน หมู่ที่11 [ 12 มี.ค. 2553 ]
6 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระหนองม่วง หมู่ที่3 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม. [ 5 มี.ค. 2553 ]
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่12 [ 5 มี.ค. 2553 ]
8 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุภาพ เจริญลาภถาวรถึงถนนคสล.สายบ้านนายสุรชัย ม1 [ 5 มี.ค. 2553 ]
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายผาดถึงบ้านนายพร้อม หมู่ที่11 [ 5 มี.ค. 2553 ]
10 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายใย นาคแท้ หมู่ที่4 [ 5 มี.ค. 2553 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7