สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายใย นาคแท้ หมู่ที่4 [ 5 มี.ค. 2553 ]
2 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่12 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม. [ 3 มี.ค. 2553 ]
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำบุ ชาติชาวนาถึงถนนคสล.สายข้างสระแดง หมู่ที่12 [ 3 มี.ค. 2553 ]
4 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียนนายพยุง บุญศรี ถึงบ้านนายโปย โมรานอก หมู่1 [ 3 มี.ค. 2553 ]
5 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนภู่วิทยา หมู่ที่13 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม. [ 3 มี.ค. 2553 ]
6 สอบราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่12 [ 26 ต.ค. 2552 ]
7 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นฯ [ 12 ต.ค. 2552 ]
8 รายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ [ 5 ต.ค. 2552 ]
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงถนน คสล.สายหลังโรงเรียนชุมชนโนนแดง [ 23 ส.ค. 2552 ]
10 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากข้างวัดโนนแดงถึงถนนหินคลุกสายนาตาบัว คำภูเมือง [ 23 ส.ค. 2552 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7