เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำใช้สำหรับประชาชนบ้านบุตาคง


วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา17.30 -21.30 ท่านธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดงได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำใช้สำหรับประชาชนบ้านบุตาคง ริมถนนสายข้างอำเภอโนนแดง จำนวน9หลังคาเรือน

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07