เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 14 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมบูรณาการซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเหตุนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท


วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนกำลังพล และรถดับเพลิงร่วมบูรณาการซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเหตุนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านดอนยาว ต.ดอนยาวใหญ่

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07