เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 


วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่าน ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ได้ร่วมปล่อยแถวทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำวัดโนนแดงร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติอำเภอบัวใหญ่


วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่าน ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง ได้ร่วมปล่อยแถวทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำวัดโนนแดงร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติอำเภอบัวใหญ่โดยสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-02-28
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-14
2024-02-05
2023-10-30
2023-09-07