เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +  นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
  ตำแหน่ง +  นายกเทศมนตรีตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4447-5077
  อีเมล์ +  admin@nondeangcity.go.th
 

 

  ชื่อ +  นายธรสร สานนอก
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0-4447-5077
  อีเมล์ +  admin@nondeangcity.go.th
 

 

  ชื่อ + นายบุญช่วย อุดมผล
  ตำแหน่ง +  ผู้ใหญ่
  โทรศัพท์ + 086-871-0084
  อีเมล์ +  admin@nondeangcity.go.th