เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]157
2 ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]120
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11หมู่ที่15 [ 12 ก.ค. 2561 ]177
4 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ซอย7หมู่ที่15 [ 12 ก.ค. 2561 ]115
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 27 พ.ย. 2560 ]117
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเขฌม [ 24 พ.ย. 2560 ]121
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]107
8 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลฯ [ 20 ต.ค. 2560 ]114
9 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลฯ [ 20 ต.ค. 2560 ]161
10 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนโนนแดง [ 20 ต.ค. 2560 ]174
11 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]108
12 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กและเยาวชน [ 22 ส.ค. 2560 ]106
13 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่4 [ 22 ส.ค. 2560 ]103
14 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน(อาคาร2)(รร.อนุบาลฯ) [ 15 มิ.ย. 2560 ]100
15 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงอาหาร(รร.เทศบาลฯ) [ 15 มิ.ย. 2560 ]104
16 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อจากด้านข้างสนามฟุตซอลถึงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก(รร.เทศบาลฯ) [ 4 พ.ค. 2560 ]102
17 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโชคชัย สวาสดิ์นา หมู้ที่ 3 ต.โนนแดง [ 4 พ.ค. 2560 ]114
18 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง การีจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ [ 5 เม.ย. 2560 ]105
19 ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ [ 27 ก.พ. 2560 ]158
20 ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้มคลอรีน [ 27 ก.พ. 2560 ]105
 
หน้า 1|2|3|4