เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงวัดโนนแดง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2567 ]18
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงวัดโนนแดง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2567 ]18
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]19
4 รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]166
5 ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]129
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11หมู่ที่15 [ 12 ก.ค. 2561 ]187
7 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ซอย7หมู่ที่15 [ 12 ก.ค. 2561 ]122
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 27 พ.ย. 2560 ]127
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเขฌม [ 24 พ.ย. 2560 ]135
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]115
11 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลฯ [ 20 ต.ค. 2560 ]122
12 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลฯ [ 20 ต.ค. 2560 ]170
13 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนโนนแดง [ 20 ต.ค. 2560 ]186
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]116
15 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กและเยาวชน [ 22 ส.ค. 2560 ]116
16 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่4 [ 22 ส.ค. 2560 ]112
17 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน(อาคาร2)(รร.อนุบาลฯ) [ 15 มิ.ย. 2560 ]107
18 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงอาหาร(รร.เทศบาลฯ) [ 15 มิ.ย. 2560 ]110
19 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อจากด้านข้างสนามฟุตซอลถึงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก(รร.เทศบาลฯ) [ 4 พ.ค. 2560 ]110
20 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโชคชัย สวาสดิ์นา หมู้ที่ 3 ต.โนนแดง [ 4 พ.ค. 2560 ]122
 
หน้า 1|2|3|4