เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายโรงสีนายพยุง บุญศรี ถึงบ้านนายโปย โมรานอก หมู่ที่ 1 [ 31 ส.ค. 2555 ]143
42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง [ 28 ส.ค. 2555 ]89
43 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,11,13 [ 1 ก.ย. 2554 ]126
44 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,11,13 [ 25 ส.ค. 2554 ]88
45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 12 [ 12 มี.ค. 2553 ]93
46 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันคลองตลาดน้อย ชุมชนโนนเขว้า หมู่ที่12 [ 12 มี.ค. 2553 ]196
47 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาด้านข้างถนนเจนจบทิศไปถึงแยกชลประทาน หมู่ที่11 [ 12 มี.ค. 2553 ]154
48 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระหนองม่วง หมู่ที่3 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม. [ 5 มี.ค. 2553 ]89
49 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่12 [ 5 มี.ค. 2553 ]84
50 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุภาพ เจริญลาภถาวรถึงถนนคสล.สายบ้านนายสุรชัย ม1 [ 5 มี.ค. 2553 ]143
51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายผาดถึงบ้านนายพร้อม หมู่ที่11 [ 5 มี.ค. 2553 ]90
52 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายใย นาคแท้ หมู่ที่4 [ 5 มี.ค. 2553 ]133
53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่12 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม. [ 3 มี.ค. 2553 ]145
54 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำบุ ชาติชาวนาถึงถนนคสล.สายข้างสระแดง หมู่ที่12 [ 3 มี.ค. 2553 ]88
55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียนนายพยุง บุญศรี ถึงบ้านนายโปย โมรานอก หมู่1 [ 3 มี.ค. 2553 ]91
56 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนภู่วิทยา หมู่ที่13 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นม. [ 3 มี.ค. 2553 ]84
57 สอบราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่12 [ 26 ต.ค. 2552 ]85
58 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นฯ [ 12 ต.ค. 2552 ]103
59 รายชื่อผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ [ 5 ต.ค. 2552 ]108
60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายบัว คำภูเมืองถึงถนน คสล.สายหลังโรงเรียนชุมชนโนนแดง [ 23 ส.ค. 2552 ]154
 
|1|2หน้า 3|4