เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2566 ]43
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]85
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]98
4 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]84
5 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) [ 13 พ.ค. 2564 ]104
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 1 ก.ค. 2563 ]91
7 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]93
8 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]92
9 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]86
10 รายงานผลการดำเนินงาน 2562 ( ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) [ 25 มิ.ย. 2562 ]89
11 การติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]90
12 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน60 [ 31 ต.ค. 2561 ]139