เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]43
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]92
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]104
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]107
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (1,2) [ 1 ก.ค. 2563 ]101
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 ก.ค. 2563 ]101
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 ก.ค. 2563 ]98
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 ก.ค. 2563 ]102
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (6) [ 1 ก.ค. 2563 ]100
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]95
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]91
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (8) [ 1 ก.ค. 2563 ]103
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (9) [ 1 ก.ค. 2563 ]106
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (10) [ 1 ก.ค. 2563 ]94
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (11) [ 1 ก.ค. 2563 ]105
17 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]105
18 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]93
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]100
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) [ 21 ก.พ. 2562 ]99
 
หน้า 1|2