เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2567 ]2
2 คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกัน [ 20 มี.ค. 2567 ]12
3 คู่มือภาษีป้าย (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) [ 20 มี.ค. 2567 ]13
4 คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร (ฉบับปรับปรุง) [ 20 มี.ค. 2567 ]12
5 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม [ 20 มี.ค. 2567 ]11
6 คู่มือปฏิบังานกองช่าง [ 20 มี.ค. 2567 ]4
7 คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 1 มี.ค. 2566 ]42
8 คู่มือการปฏิบัติงานสารบัญและธุรการ [ 23 มี.ค. 2565 ]111
9 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโนนแดง [ 28 เม.ย. 2564 ]87
10 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโนนแดง [ 22 เม.ย. 2564 ]96
11 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.ค. 2563 ]102