เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้บริการ e-service [ 20 มี.ค. 2567 ]12
2 คู่มือการบริการและแนวทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (งานป้องกัน) [ 20 มี.ค. 2567 ]12
3 คู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 มี.ค. 2567 ]12
4 คู่มือการให้บริการการคัดค้านการประเมินภาษีฯ [ 20 มี.ค. 2567 ]11
5 คู่มือการให้บริการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ [ 20 มี.ค. 2567 ]5
6 คู่มือการให้บริการภาษีป้าย [ 20 มี.ค. 2567 ]6
7 คูู่มือการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 20 มี.ค. 2567 ]10
8 คู่มือบริการประชาชนกองการประปา [ 20 มี.ค. 2567 ]3
9 คู่มือการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 20 มี.ค. 2567 ]3
10 คู่มือการให้บริการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง (กองการศึกษา) [ 20 มี.ค. 2567 ]4
11 รวมแบบรายงานเรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน(แก้ไข/เพิ่มเติมคู่มือประชาชน)ตามมาตรการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [ 1 ก.ค. 2563 ]94
12 หลักเกณฑ์ตามมาตรการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน [ 1 ก.ค. 2563 ]101
13 ประกาศ(1) เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน(แก้ไข/เพิ่มเติมคู่มือประชาชน)ตามมาตรการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [ 1 ก.ค. 2563 ]98
14 ประกาศ(2) เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน(แก้ไข/เพิ่มเติมคู่มือประชาชน)ตามมาตรการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [ 1 ก.ค. 2563 ]95
15 คู่มือประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]108