เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566- 2570) เทศบาลตำบลโนนแดง [ 4 ม.ค. 2566 ]53
2 แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (2561-2565) [ 1 ก.ค. 2563 ]150
3 1.คำนำ, สารบัญ [ 1 ก.ย. 2556 ]198
4 2.บทที่1, บทที่2 [ 1 ก.ย. 2556 ]117
5 3.บทที่3, บทที่4, บทที่5 [ 1 ก.ย. 2556 ]119
6 4.บทที่6 [ 1 ก.ย. 2556 ]117
7 คำนำ แผนยุทธศาสตร์ [ 21 ส.ค. 2552 ]109
8 แผนยุทธศาสตร์ บทที่ 6 [ 21 ส.ค. 2552 ]104
9 แผนยุทธศาสตร์ บทที่3, 4 ,5 [ 21 ส.ค. 2552 ]110
10 แผนยุทธศาสตร์ บทที่1,2 [ 21 ส.ค. 2552 ]118