เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]95
2 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]92
3 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) รายงานตามจ่ายจริง [ 1 ก.ค. 2563 ]102
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]98
5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 1 ก.ค. 2563 ]98
6 รายงานการติดตามงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62) [ 19 มิ.ย. 2562 ]97
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณรอบ 6 เดือน [ 25 ต.ค. 2561 ]104
8 รายงานทางการเงิน 2562 รอบ 6 เดือน [ 30 พ.ย. 542 ]88