เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 20 มี.ค. 2567 ]19
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ6เดือน) [ 30 มี.ค. 2566 ]52
3 สถิติเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]32
4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]86
5 สถิติเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]96
6 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]99
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประัมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]99
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก [ 30 พ.ย. 542 ]96