เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง [ 20 มี.ค. 2567 ]16
2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม "การประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะร่วมกัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)) [ 20 มี.ค. 2567 ]12
3 การประชุมการจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]9
4 การประชุมการจัดโครงการกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]5
5 การประชุมการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง [ 10 ม.ค. 2567 ]16
6 การประชุมการจัดโครงแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]4
7 การประชุมการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]5
8 การประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]41
9 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]98
10 การประชาคมรับฟังความคิดเห็นและเลือกกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]86
11 กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชน, ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวางแผนและแสดงความคิดเห็นในการย้ายตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดงชั่วคราว [ 22 เม.ย. 2564 ]161
12 ประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2563 ]89
13 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมและประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 [ 1 ก.ค. 2563 ]91
14 ประชุมผู้ประกอบการค้าในตลาดนัดวัดโนนแดงเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม [ 1 ก.ค. 2563 ]162
15 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]89
16 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]94
17 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]86
18 โครงการเทศบาลพบประชาชน 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]92
19 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]93