เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมวันเทศบาล 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]97
2 กิจกรรมการประชุม การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]103
3 กิจกรรมการประชุม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรทางจริยธรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]94
4 เข้าร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก [ 5 พ.ค. 2564 ]90
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลโนนแดง [ 1 ก.ค. 2563 ]91
6 กิจกรรมการแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]139
7 ประกาศเจตจำนง [ 12 พ.ย. 2561 ]93