เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลโนนแดง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) [ 3 มี.ค. 2566 ]51
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน (รายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]42
3 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีพ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]87
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ (รายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]97
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]87
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 2562 (3) [ 1 ก.ค. 2563 ]85
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 ก.ค. 2563 ]89
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 ก.ค. 2563 ]91
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (6) [ 1 ก.ค. 2563 ]90
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (7) [ 1 ก.ค. 2563 ]90
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (9) [ 1 ก.ค. 2563 ]89
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (8) [ 1 ก.ค. 2563 ]91
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (10) [ 1 ก.ค. 2563 ]89
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 (11) [ 1 ก.ค. 2563 ]98
15 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]90
16 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]95
17 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]85