เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 20 มี.ค. 2567 ]14
2 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]63
3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]88
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]93
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 7 มาตราการ [ 21 เม.ย. 2564 ]115
6 การแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 21 เม.ย. 2564 ]86
7 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง) [ 1 ก.ค. 2563 ]94
8 กิจกรรมนายกเทศมนตรีส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร (ด้านศาสนา)2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]133
9 ภาพกิจกรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงจุดยืนการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2563 ]120
10 การแจ้งเวียนมาตรการมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ก.ค. 2563 ]85
11 รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดทำในปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]90
12 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโนนแดง 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]91