เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่งสภาเทศบาลตำบลโนนแดง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 ม.ค. 2567 ]0
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 25 ส.ค. 2566 ]0
4 ประกาสสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 25 ก.ค. 2566 ]0
5 ประกาศอำเภอโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 19 พ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]0