วันที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ 2667R...

  วันที่ 21 ก.พ..2567​ ทีมประเมินจาก สำนักงานส...

  งานป้องกันฯออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์"หยุดเผา"และประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ภายในเขตเทศบาลฯจำนวน 17ป้าย

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกเทศมนตรี พนักเจ้...