เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


การใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

การใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

    เอกสารประกอบ

การใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง