เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 


การพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การพัฒนาบุคลากร
 
ประกาศ กทจ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง