เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลโนนแดง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลโนนแดง
 
ประกาศ กทจ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศ กทจ.มาตรฐานการกำหนดโควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 58
ประกาศ ทต.โนนแดง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา มาสาย 2564
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง