เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง