เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566)
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง