เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง