เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2564    เอกสารประกอบ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
สรุปผลลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง