เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รวมประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รวมประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี พ.ศ.2565 ( ณ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี พ.ศ.2565 ( ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 )
แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี พ.ศ.2565 ( ณ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง