เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5 ปี )เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5 ปี )เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566-2570
 
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3.1
ส่วนที่ 3.2
ส่วนที่ 3.3
ส่วนที่ 3.4
ภาคผนวก
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง