เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1) ( ณ 9 พ.ย. 65)    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2) ( ณ 9 พ.ย. 65)
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง