เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโนนแดง 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง