เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตุลาคม 2565    เอกสารประกอบ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
 
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มกราคม 2566
มีนาคม 2566
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง