เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง