เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 (เฉพาะงบลงทุน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 (เฉพาะงบลงทุน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง