เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 (รวมทุกงบประมาณ) ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 (รวมทุกงบประมาณ) ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลโนนแดง