สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลตำบลโนนแดงและชุมชนหนองโจด รับรางวัลในโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะzero waste เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ปี 2558 รอบที่ 1


เทศบาลตำบลโนนแดงและชุมชนหนองโจด รับรางวัลในโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะzero waste เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ปี 2558 รอบที่ 1 ในวันศุกร์ ที่15 มิถุนายน 2558