สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วันแม่ 2558


เทศบาลตำบลโนนแดง จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 เวลา 06.00 น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง 08.30 พิธเฉลิมพระชนมพรรษ ณ หอประชุมอำเภอโนนแดง และร่วมโครงการออมเพลิน เมินจนเวลา 11.30 น.