สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ปี 2558


วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ ช่วงกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมได้มาถ่ายทำรายการที่ชุมชนหนองโจด เพื่อออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ชุมชนหนองโจดได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ในโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ชุมชน ปี 2558 ระดับประเทศ สำนักงานทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและชุดแสดงนิทรรศการ ชุมชนต้นแบบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โคราชคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษกู้วิกฤตโลกร้อน