สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชนขยะ (Zero waste)


พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดชุมชนขยะ (Zero waste) เฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุมชนหนองโจด เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประเภทกลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘