สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี


เทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นำโดย นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำประชาชนในเขตเทศาบาล ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณอาคารสำนักงาน