สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี พศ.2561


ในวันที่ เสาร์ที่ 14 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลโนนแดงได้จัดโครงการ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยในบริเวณได้จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งของหน่วยงานต่างในเขตอำเภอโนนแดง รวมทั้งร้านค้า ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำสิ่งของ ขนม และบริการอาหารเครื่องสำหรับเด็กๆภายในงานฟรี ตลอดทั้งงานอย่างมากมาย