สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโนนแดง


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลโนนแดงได้ทำพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโนนแดง เพื่อรับแจ้งเหตุต่างๆ ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง