เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลโนนแดง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  ณ วัดโนนแดง  
2021-08-03
2021-07-16
2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27