สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลโนนแดง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  ณ วัดโนนแดง