สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา


เทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกับ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนและโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา