เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา


เทศบาลตำบลโนนแดงร่วมกับ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนและโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

2021-08-03
2021-07-16
2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27