เทศบาลตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564


งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนแดง  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2021-02-03
2020-12-23
2020-12-23
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-05
2020-12-01
2020-11-27
2018-11-02
2018-04-13